Logo
Manželé Michaela a Petr Jermanovi založili galerii Prostor 228 před několika lety se smělým výstavním plánem, který se jim dodnes daří naplňovat.

V současnosti je galerie nadále provozována všeobecně prospěšným spolkem PROSTOR 228, který se, díky systematické spolupráci se současnými umělci, stává otevřeným prostorem pro širokou veřejnost, podporuje komunikaci s cílem přispět k porozumění světa současného umění, a tím napomáhat ke zmírňování negativně sociálních jevů ve společnosti.

Velký současný myslitel Alain de Botton tvrdí, že umění je terapie.  Zakladatelé spolku vytvořili v tomto duchu jedinečnou oázu, která disponuje unikátní vnitřní dynamikou živého organismu. Výstavní projekt je nadán velkorysostí; ne všechna vystavená díla jsou totiž prodejná. Některá zůstávají, aby po skončení aktuální výstavy tvořila přirozené kontinuum. Jsme svědky ryze přítomného, moderního konceptu výstavnictví, který se zároveň hlásí k tomu nejlepšímu z dosavadní tradice.

Fotogalerie

Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen