Logo
Pěnčín (u Jablonce n. N.)

Krásná 10, Pěnčín, 463 45

Třípodlažní budova s kamenným suterénem, na kterém stojí patrová roubená stavba. V severní části přízemí je dům částečně zděný. Celý původní podélný půdorys domu je podsklepen a zaklenut valenými klenbami. Dům je umístěn ve svažitém terénu, ze západu se vstupuje do přízemí, od východu lze ale rovnou z úrovně terénu vstoupit do podlaží, zapuštěného ještě o patro níže.

Přízemí domu je rozděleno průběžnou příčnou chodbou vedoucí napříč domu do dvou zhruba stejných částí.  Pohledově nejvýraznější dominantu přízemí tvoří mohutné vyzděné černé kuchyně. V jižní kuchyni je dochována pec na chleba. V severní polovině pec chybí, ale o to je mohutnější topeniště, oddělené od vnitřku domu masivním mandrholcem. Největšími místnostmi v přízemí jsou téměř identické světnice, zabírající  severní a jižní okraje domu. Patro je členěno podobně jako přízemí, tedy s největšími místnostmi na severu i jihu v obou případech přes celou šíři domu. Chybí průběžná chodba, ta je nahrazena obdélnou halou v západní polovině středního traktu.  V severní polovině domu je zachována i zděná část původní černé kuchyně. Ta již nemá mohutné proporce jako v přízemí. V západní části jde o menší kuchyňský výklenek s dochovanou plochou pro vyvýšené topeniště. Blíže středu domu je komínový výklenek, patrně druhotně stavebně upraven na otopný a komínový otvor bez zřetelné kuchyňské funkce.

Okolí a historické souvislosti:

Kittelův dům spolu s několika dalšími památkově chráněnými stavbami tvoří jádro dnešní obce
Krásná (Šumburk, Schumburg). Celý soubor staveb, jakož i název dnešní místní části souvisel
s lékařskými, lékárnickými a léčitelskými aktivitami Jana Josefa Kittela v druhé polovině 18. století.
K majestátnímu Kittelovu domu vede cesta vycházející z malé návsi, roubené kostelem sv. Josefa a
farou. Zhruba uprostřed mezi kostelem a farou byl postaven morový sloup Nejsvětější Trojice. Trochu
stranou, jakoby ochraňovala vstup k celému areálu, stojí na vyvýšeném podstavci socha sv. Josefa. Zděná
kaple se studánkou s mírně radioaktivní vodou je první z řady níže po svahu se nacházejících podobných
zděných a zaklenutých staveb s rozměrným bazénkem. Tyto stavby pravděpodobně již od 2. poloviny 18.
století sloužily k vodoléčbě. Léčivé účinky jsou dodnes tradovány hlavně v ústní tradici. Dalších několik
budov z původního areálu se již nedochovalo. Patřila k nim dřevěná budova školy umístěná jižně od
kostela, v literatuře zmiňované Kittelovy skleníky a několik dalších drobnějších staveb. Budova
pravděpodobně bývalé stodoly uzavírající dvůr domu na severní straně je proměněna na rekreační objekt
bez památkových a architektonických ambicí, naproti tomu dnešní budova Kittelova muzea západně od
Kittelova domu, svojí podélnou osou orientovaná souběžně s cestou, je dochována ve stavu z přelomu 19.
a 20. století.
Všechny výše uvedené stavby byly postaveny v relativně krátké době v druhé polovině 18. století a jejich
vznik je zcela zásadně spojen s osobou Jana Josefa Kittela.Otevírací doba Kittelova domu v sezóně 2019
Srpen – září 9:00 – 17:00 kromě pondělí
Říjen – pouze o víkendech a 28. 10. 9:00 – 17:00
Připravujeme: Advent na Kittelovsku 14. 12. 2019

Všechny výše uvedené stavby byly postaveny v relativně krátké době v druhé polovině 18. století a jejich vznik je zcela zásadně spojen s osobou Jana Josefa  Kittela.

Akce probíhá v rámci projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa – č. 100266935 Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Partnery projektu je investor a vlastník Kittelova domu Obec Pěnčín a Město Žitava.


Fotogalerie

Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen