Logo

Góra Wszystkich Świętych

Wzniesienie (648 m n.p.m.) położone jest niedaleko Słupca, w północno-środkowej części Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy.

Wzniesienie (648 m n.p.m.) położone jest niedaleko Słupca, w północno-środkowej części Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy. Jest to kopulaste wzniesienie o dość stromych zboczach, z wyraźnie zaznaczonym, odsłoniętym wierzchołkiem, w większości pokrytym łąkami. Na szczycie znajduje się kamienna, okrągła wieża widokowa o wysokości około 15 m.


Fotogalerie

Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen