Logo
Na wzgórzu znajdują się imitujące zamek ruiny wieży widokowej z 1813 roku , wybudowanej przez hrabiego Antona von Magnisa.

Na wzgórzu znajdują się imitujące zamek ruiny wieży widokowej z 1813 roku , wybudowanej przez hrabiego Antona von Magnisa. Obecnie ruiny oraz baszta są zaniedbane. Zawalił się zmurszały dach, połamały się kręte schody. Z zewnątrz można zobaczyć kunsztowną konstrukcję budowli z łamanego kamienia. Fundamenty oraz przybudówki ze ścianami przypominają średniowieczne zamczysko. W planach do odtworzenia.


Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen Obrázek nenalezen