Olomoucký kraj

Hřebenovka je v Olomouckém kraji rozdělena na Kralickou a Rychlebskou větev. Kralická větev je vedena východním směrem od hranic ardubického a Olomouckého kraje (Stříbrnická – sedlo) až na Hrubý Jeseník. Severně od Hrubého Jeseníku je  Hřebenovka vedena Rychlebskou větví, a to až po rozcestí Růženec. Důležitým rozcestím je Větrolam, kde se obě větve trasy setkávají.

Kralická větev

Navážeme-li na Hřebenovku z Pardubického kraje směrem na východ, bude jedna z našich prvních zastávek v Olomouckém kraji Adélin pramen. Trasa dále pokračuje směrem k Hraniční hoře, Kladské bráně, Černé rokli, k turistické chatě Paprsek, Petříkov, rozcestí Větrolam, Ramzové, Šeráku, Čerňavě, Vřesové studánce, Červenohorskému sedlu, Slatím, Švýcárně až k vrcholu Pradědu.

Rychlebská větev

Vydáme-li se severně Rychlebskou linií od rozcestí Větrolam nedaleko sedla Ramzová, bude naše trasa směřovat k vrcholu Smrk, rozcestníkům Špičák, Roveň, Rozhraní, Pramenu Saletta, Borůvkové hoře až k rozcestí Růženec.